donderdag 14 juni 2012

De mannen worden steeds wijzer...

Onze heren zijn zo langzamerhand veranderd in een paar praatgrage kleuters. De opmerkingen die ze maken en conclusies die ze trekken werkt regelmatig op onze lachspieren. Hier zijn een paar...

Jurre heeft net een hele serie tests bij de praatjuf achter de rug. En hoewel hij eigenlijk niet hoeft terug te komen, wil de stagiaire graag nog wel wat woordjes met hem oefenen. Net als we uit de auto stappen komt er uit het gebouw, waar naast de logopediste tal van andere therapeutische diensten gehuisvest zijn, een oudere dame met rollator. Jurre kijkt even van haar naar mij en zegt: “die beppe  is ek klear mei  testen bij de praatjuf”/”die oma is ook klaar met testen bij de praatjuf”
  
Hidde gaat sinds kort ook naar zwemles. Beide zwemmen nu op hetzelfde tijdstip, alleen Jurre is bijna klaar. In de les van Jurre wordt er uitgezocht wie er mogen proefzwemmen. Thuis leggen we Jurre uit wat proefzwemmen inhoudt. Als de zwemles voorbij is komen beide mannen aangehuppeld. Hidde vertelt enthousiast: “ikke juf freegje  ikke proefswimme mei, juf seit jawol…”/ik juf vragen of ik mag proefzwemmen, juf zegt jawel…”
Toch wel een beetje verbaasd constateren wij dat de broeken van Jurre alweer te kort worden. Heit zegt tegen Jurre “dat bedoelde de badjuf niet met lang maken…”
Hidde heeft geen zin om te gaan slapen. Hij staat boven aan de trap. Eenmaal boven heft hij zijn vingertje “ik hoes net op bêd, ikke klear sliepen”/ “ik hoef niet op bed, ik ben klaar met slapen”.

Geen opmerkingen: